02
06
04
IMG_5346
01
afaff
IMG_5065
088

Tømrerfirmaet LH Træbyg


Som tømrerfirma har vi stor erfaring, hvorfor vi kan løse mange forskellige slags opgaver. Der er ingen opgave, som er for simpel eller for kompliceret til at vores tømrere kan løse den, og vi overholder naturligvis alle vores aftaler.

Udvalgte kunder og kunde udtalelser
Pack Tech
Boligexperten
Kereby
Egedal Anlæg & Ejendomsservice
Ejendomsselskabet  JP  Basse

LH Træbyg er en del af LH Gruppen Danmark


LH Gruppen Danmark leverer hoved- og fagentreprise, skadeservice, tømreropgaver, malerservice og sikringsløsninger for blandt andet forsikringsselskaber, ejendomsselskaber, erhvervsejendomme og offentlige bygherrer.


LH Gruppen Danmark består i dag af LH Træbyg, LH Malerservice, LH Skadeservice, LH Miljø og Graffitirens, LH Tagdækning, LH Droneinspektion, LH Elektrikeren og BeSafe sikringspartner.


Ens for alle er kvalitet, ordentlighed, og gode forhold for de ansatte, samt service i særklasse.


Derudover har LH Gruppen Danmark nøje udvalgte underleverandører og arbejder kun sammen med virksomheder som lever op til de samme krav, som LH Gruppen Danmark selv lever op til.


Vi har fagligt stærke teams, der er specialiseret hver især i deres faggrupper, og vi er vant til at arbejde sammen på tværs af fagene.

LH Gruppen Danmark, består af LH Træbyg, LH Skadeservice, LH Miljø og Graffitirens, LH Malerservice, LH Tagdækning, LH Droneinspektion og BeSafe sikringspartner.

LH Gruppen Danmark har det seneste år været igennem en forrygende udvikling og da der er rigtig mange områder hvorpå vi har udviklet os, er nedenstående en kort oversigt af disse.


.   Det er lykkedes os at samle 5+ virksomheder under samme arbejdsparaply.


.   Vi har flyttet os fra traditionelle håndværkervirksomheder, til i dag, at være professionel drevet.


.   Vi har formået at samle alle selskaber på samme IT-systemer.


.   Vi har opnået en fantastisk vækst af både ansatte samt økonomi.


.   Vi arbejder med væsentlige forbedringer i den grønne omstilling.


.   Vi fokuserer på sponsering af diverse sportsgrene.

Mange virksomheder – fælles profil


Gennem det seneste år, er LH Træbyg, LH Skadeservice, LH Malerservice, LH Tagdækning, BeSafe + underbrands, visuelt og strukturmæssigt, gået fra at være forskelligt drevede virksomheder, med hver sin plads i markedet, til i dag at være samlet under LH Gruppen Danmark, med fælles logo / visuelt træk, indkøb, IT-systemer, grøn profil m.v.

GDPR - datalovgivningen


GDPR er en forkortelse, der står for General Data Protection Regulation. Det er en EU-lovgivning, som er blevet vedtaget for at beskytte de europæiske forbrugere.


Som kunde / online besøgende ved LH Træbyg, behandles dine eventuele data naturligvis efter GDPR lovgivningens regler.

Systemfællesskaber


Vi har det seneste år, elimineret ca. 90% af alt papirarbejde, ved at vi i dag bruger Ordrestyring.dk til samlet ordre og arbejdsgang, e-conomic til fakturering m.v.Vi har ydermere opgraderet vores server og backup funktion samt fildeling mellem selskabets afdelinger ved at bruge Microsoft OneDrive.


Og en meget stor del af vores interne samt eksterne møder foregår i dag via Microsoft Teams, hvilket reducerer kørsel, tid m.v.

Vi har formået at samle alle selskaber på fælles IT-systemer.

Miljømæssigt ansvar


.   I videst muligt omfang anvendes energieffektive lyspærer som f.eks. LED


.   Vi følger vores energiforbrug tæt og kortlægger eventuelle afvigelser, dette for hele tiden, at forholde os kritisk til forbruget.


.   Med jævne mellemrum tages en rundering i virksomheden, for at sikre at IT-udstyr og lys er slukket - også efter fyraften.


.   Vi vælger altid energi- og ressourceeffektive produkter når dette er muligt.


.   Udtjent elektronik sendes til genanvendelse og maskiner bliver repareret, i det omfang dette er muligt. Medmindre det er gamle energislugende maskiner.

Marketingmaterialer: Tryksager – skilte – bilfoliering m.v.


Alle vore tidligere leverandører af tryksager, skilte, bilfoliering m.v. er i dag udskiftet med 1 leverandør, der som os har fokus på miljø, kvalitet samt reproduktion, og alle vore tryksags relaterede indkøb er i dag understøttet af følgende miljø og kvalitetscertificeringer:

Svanemærket

FSC Mærket

Trykt i Danmark

ISO 9001

ISO 14001

LH Træbyg


Alt træ der bruges i vores tømrerafdeling, følger Danske miljø og reproduktionsstrategien:

PEFC Mærket

FSC Mærket

LH Malerservice


Størstedelen af alle remedier der indkøbes i vores malerafdeling følger i dag nedenstående:

Svanemærket

EU-Blomsten

LH Tagdækning


Vi bruger som udgangspunkt udelukkende Derbigum, der er verdens førende producent af miljøvenlige tagpap-løsninger, og følger nedenstående standarder:

100% recyclable

No roof to waste

LH Skadeservice - Indsamlede effekter efter skadeshåndtering


85 – 95% af alle elementer efter eksempelvis skadeshåndtering, indsamles og køres til reproduktion på genbrugsstationer. Ydermere bruger vores miljø og graffitiafdeling i dag, udelukkende miljørigtige kemiprodukter.

Bilpark – fra benzin og diesel, til Hybrid


Strategisk mål for at skifte til mere bæredygtige transportformer. El-bilmarkedet og Hybrid bilmarkedet følges tæt.


Vi har igangsat en udskiftning af vores bilpark, fra benzin / dieselbiler til Hybrid, og det forventes at der i løbet af i år, bliver udskiftet minimum 40 % af bilparken fra traditionelt brændstof til Hybrid.


Dog afventer vi stadig teknologiske løsninger, før vores behov kan dækkes 100 %.

Vi har igangsat en udskiftning af vores bilpark, fra benzin / dieselbiler til Hybrid.

Ydermere er der i dag en effektiv kørsels planlægning, der reducerer spild af kørsel. Dette dækker over både fysisk mødeaktivitet, kørsel direkte til og fra kunder samt at materialer leveres direkte til kundeadressen af leverandører.

I samarbejde med XL Byg, har vi sponsorat til Herlev boldklub. Vi er sponser til Ree Golfklub. Vi er sponser til Fremad Valby 1 hold. Vi er sponser til Sorø Freja U16 pige A fodboldholdets jakker. Vi er sponser til Boldklubben Rødovres 1 hold på jakker, samt bolde til de mindste.

Socialt ansvar


sponsorater og nærvær


Gennem det seneste års pandemi, har vi indset at vi har skulle skrue vore sponsorater op, dette for at diverse sportsgrene og klubber stadig kan fastholde deres medlemmers aktivitet.

.   Vi er sponsor til Herlev boldklub.


.   Vi er sponsor til Ree Golfklub.


.   Vi er sponsor til Fremad Valby 1 hold.


.   Vi er sponsor til Sorø Freja U16 pige A fodboldholdets jakker.


.   Vi er sponsor til Boldklubben Rødovres 1 hold på jakker, samt bolde til de mindste.


.   Vi er sponsor til Ishockeyklubben Mighty Bulls i Rødovre.

Ydermere er vi som virksomhed tilknyttet både Rødovre og Herlev Jobcenter, hvor vi de seneste år har været åbne for at modtage personer der skal jobaktiveres, jobprøves og lignende.

LH Gruppen Danmarks selskaber, har valgt at indgå samarbejde med Alfa København om at støtte mennesker med rusmiddelafhængighed ind, eller tilbage på arbejdsmarkedet i form af opkvalificerende praktikforløb samt ordinære ansættelser.

Vi sponserer flere hjertestarter i lokalområdet, bland andet ved superbrugsen i Rødovre og ved vores hovedkontor på Brandstrupvej 10.

Vores mission, vision og kerneværdier

MISSION


Vores mission, er at servicere og levere bedst mulige og mest optimale løsninger uanset faggruppe, og med afsæt i kvalitet, punktlighed og samtidig i tæt dialog og samarbejde med vores kunder.


At have personale der yder en ekstra indsats ud fra eget ønske, og ud fra følelsen af tilfredshed i den givne opgave – og altid i tæt, åben og ærlig dialog.


Vi vil også være kendt som en professionelt drevet virksomhed, der er førende på sit felt, og som styrker og udvikler vore fagområder.

VISION


Vi vil være den førende, og mest konkurrencedygtige virksomhed uanset faggruppe, der samtidig skaber værdi for vores kunder.


Dette ved at have respekt for os selv, for andre, for diversiteten, for fremtiden, og at være den foretrukne virksomhedskunde, den foretrukne arbejdsgiver og den foretrukne leverandør af deres produkter.

KERNEVÆRDIER


Vi baserer vores rådgivning og ydelser på kompetence, og har bred faglig og specialiseret viden. Vi ved ud fra erfaring og kompetence, hvad den bedste løsning er, og vi kender vores kunder og kollegaer, og ved hvad hinanden står for.


Vi har højt branchekendskab, uanset faggruppe, vi har personlige kompetencer og stærke relationer, og baseret på kompetence gør vi en positiv forskel og sikrer de bedste løsninger for vores kunder og personale.


Vi tror på bæredygtige relationer på tværs af kunder, omverden, medarbejdere og ledelse, og vi har en kultur, hvor vi med nærvær, dialog og positiv energi driver hinanden til at yde vores bedste.


Vi er tilgængelige og dedikerede samarbejdspartnere, vi lytter til vores kunder og møder dem der, hvor de er. Og ved at give det bedste af os selv, skaber vi effektive løsninger, og vores kunder oplever tryghed i samarbejdet.