Droneinspektion

Hos LH Træbyg kan vi hjælpe dig med en effektiv, budgetvenlig og professionel gennemgang med drone.


Vores faguddannede og certificerede piloter garanterer en sikker og lovlig inspektion med drone, og er i stand til at foretage en grundig og effektiv besigtigelse. Vi optager billeder og videoer i 4K opløsning, hvorfor din dokumentation bliver af højeste kvalitet.


Med moderne droneteknologi er det muligt hurtigt, sikkert og effektivt at få ”øjne” steder, hvor det ellers er dyrt, besværligt eller umuligt at komme for en person.

Hos LH Træbyg kan vi hjælpe dig med en effektiv, budgetvenlig og professionel gennemgang med drone.

Taginspektion

Taget er bygningens vel nok mest udsatte bygningsdel, hvilket stiller store krav til materialer og konstruktioner.


Skader på tag er normalt besværligt at besigtige. Man bruger meget tid på at finde og registrere omfanget af skader. Der kræver ofte leje af en lift, hvilket er en god, men meget omkostningsfuld løsning. Man kan i nogle tilfælde besigtige skader gennem et vindue, men her ser man kun skader fra siden og der er mange blinde vinkler.


Med en taginspektion kan tagets stand inspiceres til en markant lavere pris, og du har det fulde overblik over omfanget.
Tagrapport

LH Træbyg kan udarbejde tagrapporter til kvalitetssikring eller vedligehold. Vi har ekspertisen og værktøjet til at vurdere og dokumentere tagets stand.


Vi har mange års erfaring i tagbranchen og udarbejder tagrapporter for tage i alle størrelser. Vores rapporter tager udgangspunkt i grundige undersøgelser udført med drone.


Vi hjælper ikke kun med at finde problemerne – vi finder også løsningerne. Og med vores lange erfaring i branchen ved vi ikke kun hvad materialerne koster, men også hvor lang tid det tager at udbedre fejlene.

Med en taginspektion kan tagets stand inspiceres til en markant lavere pris, og du har det fulde overblik over omfanget.

Områdeinspektion

Inspektion af en ejendom, konstruktion eller et bestemt område kan være en omkostningstung affære og ved at vælge at få udført en droneinspektion, undgår man helt eller delvist unødige udgifter til leje af lift, stilladser og køreplader.


Samtidigt er det en mere sikker, mere effektiv og langt hurtigere måde at få lavet en inspektion af din bygning, din byggeplads eller noget helt tredje.

Inspektion af bygningsskader

Visuel inspektion med drone er et fantastisk redskab til at få et hurtigt og effektivt overblik over udvendige skader på alle typer af bygninger. Én af de mange fordele med droneinspektion er, at vi nemt kan inspicere områder, som normalt ville være svære at tilgå og som potentielt kunne udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Inspektion med drone er altså både effektivt, tidsbesparende og minimere sikkerhedsmæssige risici.
Inspektion af altaner

Som bygningsejer er det vigtigt at sørge for at altaner og altangange er sikre at færdes på. Gamle konstruktioner – herunder altaner og altangange, som er opført i 1960’erne og før, er særligt vigtige at kontrollere, da der dengang ikke var samme fokus på holdbarhed som der er i dag.


Det betyder, at selvom konstruktionen var i orden da den blev opført, så kan beton, armering eller murværk være så nedbrudt, at konstruktionernes levetid i princippet er opbrugt. Konsekvenserne heraf kan i værste fald være brud eller kollaps af konstruktionerne.

Udvalgte kunder og kunde udtalelser
Pack Tech
Boligexperten
Kereby
Egedal Anlæg & Ejendomsservice
Ejendomsselskabet  JP  Basse

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt LH Træbyg, pr. telefon eller email

Kim Bolt
Tømrermester

Kim Bolt Tømrermester

Telefon:   25 71 83 13

Mail:        Send mail

Thomas Kofod

Projektleder

Thomas Kofod  Projektleder

Telefon:   22 61 33 13

Mail:        Send mail

Kenneth R Kofod

Projektleder

Kenneth R Kofod  Projektleder

Telefon:  41 33 34 01

Mail:        Send mail

Michael Schioldann Hansen

Projektleder

Michael Hansen  Projektleder

Telefon:   41 33 34 21

Mail:        Send mail

Steffen Bolt

Træbyg / Tagdækning Sjælland

Steffen Bolt  Projektleder Træbyg / Tagdækning Sjælland

Telefon:   25 38 44 46

Mail:        Send mail